Nawigacja
Artykuły » OFERTA ZNAKOWANIA SZLAKÓW » Nasze realizacje
Nasze realizacje

DOTYCHCZAS OZNAKOWALIŚMY 2037,35 km SZLAKÓW

DOTYCHCZAS PRZYGOTOWALIŚMY 1699km PROJEKTÓW SZLAKÓW

DOTYCHCZAS ZINWENTARYZOWALIŚMY 6072km SZLAKÓW

DOTYCHCZAS USTAWILIŚMY 301szt SZLAKOWSKAZÓW

Województwo zachodniopomorskie jest jednym z 16 województw powołanych do życia w związku z reformą administracji publicznej z 1999 roku. Powstało z dawnych województw szczecińskiego, koszalińskiego oraz fragmentów gorzowskiego, pilskiego i słupskiego. Jednocześnie zwiększył się areał pieszych szlaków turystycznych, który w dawnym województwie szczecińskim wynosił niespełna 1350 kilometrów. Obecnie Województwo Zachodniopomorskie to już ponad 3500 kilometrów udokumentowanych, znakowanych szlaków pieszych oraz ponad 4000 szlaków rowerowych. Nieznana jest ilośc kilometrów ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych, spacerowych, szlaków konnych, nordic walking itp..

Jak widać jest to wielka infrastruktura, zawierająca szlaki od lokalnych i miejskich po transgraniczne (międzynarodowe). Niestety często słabo oznakowana, a nawet publikowana tylko w formie opisowej. Istnieje potrzeba wykonania szeregu czynności, skutkujących zbudowaniem lokalnych produktów turystycznych w postaci systemu szlaków i traktów pieszych, połączonych logicznie z systemami szlaków rowerowych, spacerowych i tematycznych.
Od 2008 roku, realizujemy prace projektowe, znakarskie oraz inwentaryzacyjne. Aby zbudować kompleksowy produkt turystyczny w skali wojewodztwa, niezbędne jest zaewidencjonowanie wszystkich szlaków, aby logicznie utworzyć spójny system szlaków w różnych specjalnościach. W wyniku dotychczasowych realizacji powstała Zachodniopomorska Baza Szlaków Turystycznych. Pierwszym etapem był autorski, 5-cio letni program "Działaj globalnie - twórz lokalnie", Projektowanie, budowa, inwentaryzacja, tworzenie spójnej sieci lokalnych szlaków turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowywanego w latach 2008-2011, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Po czterech latach realizacji projektu, stwierdziliśmy że spora ilość szlaków nie spełnia już swoich zadań. Często uległy degradacji, są trudne do przebycia przez przeciętnego turystę. W 2010 roku stwierdziliśmy, że nie ma sensu odświeżać szlaków, dopóki nie powstanie ich pełna dokumentacja. Pozwoli to na ocenę szlaku i ewentualne skasowanie  lub odnowienie. Ważne są tu uwarunkowania i zgody lokalne. Aby to zrealizować, ważne jest powstanie jednego spójnego programu, który na bazie naszych prac i badań, pozwoliłby na określenie zasobów prac konserwacyjnych, kierunków zagospodarowania turystycznego jak i wytyczenia oraz kasowania szlaków.

Od kilku lat wiele instytucji, organizacji i samorządu buduje nowe szlaki, często niespójne z istniejącą siecią, co wprowadza stan niewiedzy i pomieszanie oznaczeń w terenie. Są to typowe działania lokalne, które umożliwiają Programy Operacyjne i środki unijne. Każdy lokalnie buduje małą sieć szlaków często nie połączonych w jedną spójność, kończących się np na granicy gminy czy powiatu. W ten sposób zagospodarowanie tej przestrzeni turystycznej jest chaotyczne lub stare, często lat 50 i 60-tych ubiegłego stulecia. Prace znakarskie jak i wstępny monitoring sieci szlaków pieszych spowodował potrzebę szerszej dokumentacji – rozszerzenie o pozostałe formy szlaków. Nasze działania mają pozwolić na uzyskanie pełnej dokumentacji. Tworząc spójną sieć szlaków turystycznych po najciekawszych miejscach regionu, promujących jednocześnie lokalną bazę noclegowo-gastronomiczną, lokalne miejsca i tradycje oraz zabytki architektury, przyrody itp., zbudujemy produkt wojewódzki z produktów lokalnych i regionalnych.

NASZE REALIZACJE DO 2011 ROKU
Od wielu lat realizujemy zadania znakarskie i monitorujące z uzupełnianiem oznaczeń na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji turystycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego i kraju. W latach 2010-2011 oznakowaliśmy ponad 400 km szlaków. Są to :
 1. Oznakowanie niebieskiego szlaku pieszego ZP-1058, Szczecin Załom - Stargard Szczeciński,  zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Marek Zbiorczyk
 2. Oznakowanie niebieskiego szlaku pieszego ZP-1063, na odcinku Rożnowo - Lipiany, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 3. Oznakowanie czerwonego szlaku pieszego ZP-1076, na odcinku Gryfino - Lisie Pole, zespół znakarski   składzie Kostecki, Robert Filipski, Marek Zbiorczyk
 4. Oznakowanie zielonego szlaku pieszego ZP-1083 Kliniska PKP - Goleniów PKP, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 5. Oznakowanie czerwonego szlaku pieszego ZP-1106 Pyrzyce PKP - Przelewice PKS, zespół znakarski Robert Filipski, WOjciech Kostecki
 6. Oznakowanie żółtego szlaku pieszego ZP-1111 Drawno szlak okrężny, zespół znakarski Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 7. Oznakowanie zielonego szlaku pieszego ZP-1116 Barlinek szlak okrężny, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Paweł Kwapis
 8. Oznakowanie czerwonego szlaku pieszego ZP-1117 Barlinek szlak okręzny, zespół znakarski Robert Filipski, Paweł Kwapis
 9. Oznakowanie żółtego szlaku żółtego ZP-1118 Barlinek szlak okrężny, zespół znakarski Robert Filipski, Paweł Kwapis
 10. Oznakowanie niebieskiego szlaku pieszego ZP-1119 Równo - jez. Lubieszewsko (część Równo - Barlinek węzeł szlaków, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Paweł Kwapis
 11. Oznakowanie niebieskiego szlaku pieszego ZP-1141 Lubiechód Dolny - Moryń, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 12. oznakowanie zielonego szlaku pieszego ZP-1143 Krzymów PKS - Piasek PKS, zespół znakarski Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 13. Oznaczenie żółtego szlaku pieszego ZP-1011 (okrężny) Golczewo PKS-Golczewo PKS, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Miłosz Kuwik, Mirosław Wszołek
 14. Oznaczenie czerwonego szlaku pieszego ZP-1012 (okrężny) Golczewo PKS - Golczewo PKS, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Miłosz Kuwik
 15. Oznaczenie czerwonego szlaku pieszego ZP-1057 Szczecin Załom - Rekowo, zespół znakarski  w skłądzie Wojciech Kostecki, Robert Filipski
 16. Monitoring i oznakowanie zielonego szlaku pieszego ZP-1083 Klinika PKP - Goleniów PKP,  zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Mirosław Wszołek
 17. Oznaczenie czarnego szlaku pieszego ZP-1085, Grzędzice kościół - Grzędzice PKP, zespół znakarski w składzie Robert Filipski, Wojciech Kostecki
 18. Oznaczenie szlaków spacerowych (kompleksowe) w Dolinie Miłości k. Chojny na zlecenie Federacji Zielonych "Gaja", zespół znakarski Robert Filipski, Hubert Świerczyński - 4 ścieżki spacerowe.
NASZE REALIZACJE W 2012 ROKU
 1. Oznakowanie Miejskiego Szlaku Fortyfikacji w Kołobrzegu - 12 km, zlecone przez Miasto Kołobrzeg. Zespół znakarski Robert Filipski, Hubert Świerczyński
 2. Przygotowanie projektu technicznego Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba - 640 km, zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W zakresie przygotowanie bazy GIS; pliki wektorowe i GPS przebiegu szlaku oraz miejsc oznakowania, Przygotowanie dokumentacji fotograficznej przebiegu szlaku, nawierzchni i miejsc oznakowania, wykonanie opisu techniczno-krajoznawczego szlaku, wykonanie schematów szlaku gminami, powiatami, nadleśnictwami, otrzymanie wszelkich zezwoleń na przebieg szlaku i umieszczenie oznakowania na całej długości.
 3. Przygotowanie koncepcji trasy rowerowej Południowe Pasmo Turystyczne ok 350 km na zlecenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach projektu "Pomorskie Krajobrazy Rzeczne".
NASZE REALIZACJE W 2013 ROKU
 1. Przygotowanie koncepcji znakowanych szlaków turystycznych Gminy Kamień Pomorski (szlaki piesze i rowerowe) wraz z oznakowaniem i renowacją szlaków (107 km)
 2. Przygotowanie koncepcji oraz oznakowanie szlaków turystycznych na terenie działania Trzebiatowskiej Organizacji Turystycznej (72 km)
 3. Przygotowanie koncepcji znakowanych szlaków rowerowych Gminy Rewal. Renowacja istniejących szlaków turystycznych oraz oznakowanie nowych (134 km).
 4. Oznakowanie i renowacja szlaków pieszych i rowerowych Gminy Mirosławiec (122km)
 5. Renowacja Miejskiego Szlaku Turystycnego w Szczecinie (7,8 km)
 6. Wytyczenie i oznakowanie sieci szlaków konnych Powiatu Polickiego (100km)
 7. Oznakowanie Pomorskiej Drogi Świętgo Jakuba (639 km)
 8. Przygotowanie projektów technicznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy. Miasto Szczecin wraz z analizą techniczna i finansową (170km)
NASZE REALIZACJE W 2014 ROKU
 1. Renowacja i oznakowanie miejskiego szlaku turystycznego "SZLAK SŁONIA" w Trzebiatowie - Trzebiatowska Organizacja Turystyczna "Ujście Regi" - ZDJĘCIA.
 2. Renowacja, oznakowanie, zmiany przebiegów (w tym kasacja) szlaków pieszych na terenie Gminy, Miasta Szczecin (138km) - ZDJĘCIA.
 3. Renowacja sieci szlaków konnych, pieszych i dydaktycznych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (152 km) - ZDJĘCIA.
 4. Przygotowanie projektów technicznych oraz inwentaryzacja wszystkich istniejących szlaków turystycznych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (152km) - ZDJĘCIA.
 5. Przygotowanie projektów technicznych oraz oznakowanie malowane i za pomocą znaków drogowych sieci szlaków rowerowych (75km) - ZDJĘCIA .
 6. Przygotowanie turystycznej infrastruktury informacyjnej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w postaci stałych szlakowskazów (36 slupków i 159 szlakowskazów stalowych) - ZDJĘCIA.
NASZE REALIZACJE W 2015 ROKU
 1. Inwentaryzacja stanu oznakowania, wraz z określeniem niezbędnych jego napraw na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba (639km).
 2. Kompleksowa renowacja szlaków pieszych i rowerowych Gminy Golczewo - 75,55km
 3. Inwentaryzacja znakowanych szlaków turystycznych gminy Postomino - 137,50 km
 4. Przygotowanie turystycznej infrastruktury informacyjnej na terenie Gminy, Miasto Szczecin w postaci stałych szlakowskazów (25 slupków i 127 szlakowskazów stalowych)
Inwentaryzacje i dokumentacja 2009-2012
W 2009 roku  na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu "Działaj globalnie - twórz lokalnie" dokonaliśmy inwentaryzacji ponad 700 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Wykonano pomiary dokładnych przebiegów szlaków, wprowadzono do spisu szlaki nie istniejące w jakichkolwiek posiadanych ewidencjach, wykonano dokumentację fotograficzną, pomiary GPS, schematy i opisy. Całość opracowań wprowadzana jest na bieżąco do internetowego spisu szlaków - www.szlaki-zachodniopomorskie.pl .

W 2010 roku na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu "Działaj globalnie - twórz lokalnie" dokonaliśmy inwentaryzacji ponad 40 szlaków pieszych i rowerowych (1200 km szlaków). Wykonano pomiary dokładnych przebiegów szlaków, wprowadzono do spisu szlaki nie istniejące w jakichkolwiek posiadanych ewidencjach, wykonano dokumentację fotograficzną, pomiary GPS, schematy i opisy. Całość opracowań wprowadzana jest na bieżąco do internetowego spisu szlaków - www.szlaki-zachodniopomorskie.pl . Swoimi pracami objęlismy tereny zachodnie i północne dawnego województwa szczecińskiego. 

W 2011 roku na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu "Działaj globalnie - twórz lokalnie" dokonaliśmy inwentaryzacji ponad 900 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Wykonano pomiary dokładnych przebiegów szlaków, wprowadzono do spisu szlaki nie istniejące w jakichkolwiek posiadanych ewidencjach, wykonano dokumentację fotograficzną, pomiary GPS, schematy i opisy. Całość opracowań wprowadzana jest na bieżąco do internetowego spisu szlaków - www.szlaki-zachodniopomorskie.pl . Swoimi pracami objęlismy terenydawnego województwa koszalińskiego i słupskiego.

W 2012 roku na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu "Działaj globalnie - twórz lokalnie" - 5 etap, dokonaliśmy inwentaryzacji ponad 800 kilometrów szlaków pieszych. Wykonano pomiary dokładnych przebiegów szlaków, wprowadzono do spisu szlaki nie istniejące w jakichkolwiek posiadanych ewidencjach, wykonano dokumentację fotograficzną, pomiary GPS, schematy i opisy. Całość opracowań wprowadzana jest na bieżąco do internetowego spisu szlaków - www.szlaki-zachodniopomorskie.pl . Swoimi pracami objęlismy tereny Pojezierza Szczecineckiego, Wałeckiego i części Drawskiego wtym Drawieńskiego Parku Narodowego.

W sposób ciągły od 2002 roku realizujemy szereg innych zadań również w oparciu o szlaki turystyczne. Do najwazniejszych można zaliczyć organizację:
 • Pucharu Szczecina i Pucharu Czterech Pór Roku w imprezach na orientację, 2007-2014
 • Pucharu Odry w kajakowych imprezach na orientację 2009, 2010, 2011 i 2012,
 • Program promocji turystyki kajakowej "Weekend z Wiosłem" 2011, 2012
 • Drużynowych Mistrzostw Polski w InO 2004,
 • Nocnych Mistrzostw Polski w InO 2006,
 • Indywidualnych Mistrzostw Polski w InO 2008
 • Centralny Zlot Przodowników Impreza na Orientację PTTK 2008,
 • Pyrzycka Szkoła Turystyki (partner - 9 miesięczny program edukacyjny dla młodzieży licealnej) 2008,
 • Szczecińskie Dni Turystyki (partner, cykl tras i wycieczek opartych na szlakach oraz zabezpieczenie zwiedzania miasta Szczecin) 2008,
 • Szczecińska Szkoła Turystyki 2008 i 2010 (edukacja turystyczna w szkołach w zakresie turystyki, szlaków, bezpieczeństwa na szlaku).
 • Kursy i szkolenia oświatowe dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży 2008-2009
 • Obozy Turystyczne od 2003 do 2012 roku  - Beskidy, Gorce, Pieniny.
 • Szczeciński Festiwal Kajakowy jako impreza towarzysząca Dniom Odry - organizator Miasto, Gmina Szczecin.
 • Wprowadzenie nowego produktu turystycznego w Szczecinie pod nazwą "Miejskie Wycieczki Kajakowe Szczecińska Wenecja". W okresie 2011-2014, udział ponad 1500 uczestników.
Łącznie w naszych projektach uczestniczyło ponad 12300 uczestników i kursantów od 7 do 67 lat.
Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia w tym:
 • II i III miejsce za organizację najlepszej imprezy na orientację przyznawaną przez Zarząd Główny PTTK
 • IV i VI miejsce za najlepszy etpa w imprezach na orientację przyznawaną przez Zarząd Głowny PTTK
 • Za organizację imprez w ramach szczecińskich obchodów Dni Odry 2010
 • VIII miejsce w II Plebiscycie "Zachodniopomorskie Perły w Koronie 2010"

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty znakowania, monitoringu, odświeżenia, projektowania i promocji szlaków. Zrealizujemy pomysł prawie każdego szlaku na terenie kraju. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe realizatorów. Centrum Edukacji i Turystyki "WIKING" Robert Filipski, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin, NIP 852-138-11-09

Kontakt: Robert Filipski - koordynator prac, mobile 501036860, home +48914881586, e-mail biuro@szlaki-zachodniopomorskie.pl

ZAUFALI NAM

zaufalinam

 

Autor - Robert Filipski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poleć ten artykuł

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

Przygotowując opisy szlaków, schematy oraz artykuły oparliśmy się na następujących materiałach i źródłach:

 1. Wolna Encyklopedia "WIKIPEDIA" na podstawie licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
 2. Darmowa Mapa Polski dla GPS GARMIN - UMP-pcPl - www.ump.waw.pl, na podstawie licencji Creative CommonsUznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). Szczegóły.
 3. Wolna Wikimapa Świata "OpenStreetMap" na podstawie licencji Open Data Commons Open Database License: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
 4. Darmowa Mapa Polski dla GPS GARMIN - UMP-pcPl - www.ump.waw.pl, na podstawie licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
 5. Opracowania informacyjne i promocyjne oraz strony internetowe samorządów i instytucji państwowych
 6. Mapy wydawnictwa turystycznego "Plan" - "Wyspa Wolin", "Pobrzeże Bałtyku" oraz inne mapy rejonu Pomorza Zachodniego i Środkowego
 7. Mapy wydawnictwa "Expressmap" Polska - "Okolice Szczecina", "Okolice Kołobrzegu" w skali 1:50 000
 8. Mapy wydawnictwa "EKOMAP" w Świdwinie - www.ekomap.pl
 9. Strona Pani Beaty Zbonikowskiej "Architektura Pomorza - www.westernpomerania.com.pl/
 10. Opracowania własne, ślady GPS, zdjęcia, inwentaryzacja szlaków i miejscowości.
Jeśli znalazłeś swoje zdjęcie, opracowanie itp.. a nie wyrażasz zgody na jego publikację, lub chcesz umieścić ją w stopce redakcyjnej lub w konkretnym artykule, poinformuj nas.